Aanpassing BKR-registratie verandert weinig aan hypotheek

Vanaf 1 december 2016 gaat Bureau Kredietregistratie (BKR) kleinere kredieten met een kortere looptijd registreren. Maar het effect daarvan op het verkrijgen van een hypotheek is gering.

BKR gaat vanaf 1 december ook registreren welke consumenten minstens 250 euro rood kunnen staan. Ongeacht of zij daadwerkelijk rood staan. Nu geldt dit alleen voor mensen die minstens 500 euro rood kunnen staan. Dit heeft te maken met een Europese richtlijn die in de Nederlandse wet is ingevoerd. De NVB en BKR benadrukken dat consumenten nu al bij hun hypotheekverstrekker moeten opgeven of zij rood mogen staan of schulden mogen hebben. De aanpassing treft dus alleen mensen die van plan waren dit te verzwijgen. Bovendien heeft de maatregel effect voor kopers die een in verhouding tot hun inkomen relatief hoge hypotheek willen afsluiten.

In principe verandert er niet zoveel. Ook voordat BKR dit gaat registreren, moeten mensen dit al opgeven bij hun bank. Het is dus verstandig als mensen het zelf al melden omdat banken er zelf al om vragen. Maar voor die gevallen waarin mensen dat dan toch verzwijgen, hebben banken nu toch een mogelijkheid om dat te checken bij BKR. De NVB juicht de strengere registratie bij BKR toe. “Je vraagt dat ook niet om mensen te pesten, maar omdat je wil dat mensen verantwoord lenen. Dat ze de hypotheek ook kunnen betalen. En in die zin is het gewoon goed.”

Bijna alle volwassen Nederlanders zijn bij BKR geregistreerd. BKR heeft data over persoonlijke leningen, doorlopende kredieten zoals een creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek. Nu worden alleen kredieten van meer dan 500 euro tot 175.000 euro met een looptijd van meer dan drie maanden geregistreerd. Per december worden ook kredieten tussen 250 en 500 euro met een looptijd van minstens een maand bijgehouden. Volgens BKR hebben goede betalers baat bij deze verandering. Ook kan dit helpen de problemen rondom schulden te verminderen. Ruim negen op de tien geregistreerden bij BKR hebben overigens geen betalingsachterstanden. Een hypotheekverstrekker kan dan zien dat deze consumenten aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Neem contact met ons op!

    Graafsebaan 61 5248 JT Rosmalen

    Share This